Vävd
Offentlig gestaltning på Ekens skola, Hammarbysjöstad, 2019
Screentryckt kakel placerat på en vägg i skolmatsalen. Kaklets placering påminner om en väv. Kakelplattornas motiv har kommit till genom en workshop med skolans alla elever i årskurs 7, där barnen fick göra frottage på skolans ytor inomhus och utomhus. I mitt förslag till den konstnärliga gestaltningen har jag tagit avstamp i platsens textila historia. Stränderna kring Hammarbysjö var en plats för textilindustriernas framväxt och för arbetarna som bosatte sig kring dessa industrier. De bygger på regelbundna upprepade rörelser, där kakelplattorna blir som vävens inslag och varp. En vävd vägg blir också en metafor för det gemensamma; delar som flätas ihop och som bildar en helhet. Jag ville använda mig av frottage som metod med eleverna för att uppmuntra till det taktila seendet och handens aktivitet. En slags automatisk ritningsmetod som genererar sofistikerade och oväntade kompositioner och i motsats till den perfekta ytan söker sig till sprickor och det deformerade.