Silk print. Costume. Två herrars tjänare. Dramaten, 2011